Aurel Stodola – slovenský vedec, ktorý sa poznal s EinsteinomAurel Stodola – slovenský vedec, ktorý sa poznal s Einsteinom

Keď sa povie meno ,,Aurel Stodola“, väčšina ľudí ani len netuší, o kom je reč. Niektorým, najmä študentom polytechniky je toto meno dôležitého fyzika a technika známe. Medzi jeho vynálezy patria veci každodennej potreby v mnohých domácnostiach. Vedeli ste ale o tom, že má slovenské korene? Aurel Stodola sa narodil 11. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši. Strednú školu navštevoval v Lučenci a neskôr v Kežmarku. Čo je zaujímavé, svoje vedomosti si rád dopĺňal aj individuálnym vzdelaním. Zmaturoval v Košiciach a pobral sa študovať do Budapešti.

Prostetická ruka v súčasnosti

Neskôr sa ale usídlil v Zürichu na polytechickom inštitúte. Vysoké školy ho sprevádzali už po celý život, keďže pôsobil ako profesor na Vysokej škole technickej (taktiež v Zürichu). Tam založil aj špeciálne laboratórium zamerané na experimentovanie s konverziou energie. Zaujímal sa o parné a spaľovacie turbíny, ktoré navrhoval a zdokonaľoval. Na hodinách fyziky je známy predovšetkým ako konštruktér tepelného čerpadla. Jedno také z roku 1928 funguje v Ženeve dodnes. Vykuruje radnicu, pričom teplo čerpá z blízkeho jazera. Aurel Stodola je okrem iného aj autorom teórie parných turbín. V jeho živote sa vyskytujú ešte tri zaujímavé fakty. Prvým je, že udržiaval priateľské kontakty s Albertom Einsteinom a často si písali listy. Ten mu dokonca zaslal jeden z prvých výtlačkov o teórii relativity, pričom ho žiadal o vyjadrenie stanoviska.

Moderné tepelné čerpadlo

Veľakrát sa spomína, že Einstein bol Stodolovým žiakom, nie je to však pravda. Prednášal iné predmety ako tie, ktoré navštevoval budúci autor známej teórie. Málokto tuší, že tento vedec, ktorý sa zväčša zaujímal o polytechniku písal aj filozofické spisy. Zaujal v nich stanovisko k vplyvu rozvíjajúcej sa techniky na spoločnosť. Napriek tomu, že Stodola je pôvodom Slovák, jeho práce nikdy neboli preložené do slovenčiny ani češtiny. Počas prvej svetovej vojny sa spojil s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom a spoločne vytvorili prostetickú pohyblivú ruku. Za svoj život získal viacero ocenení. Je po ňom pomenovaná aj planétka 3981 Stodola. Ak ste o existencii tohto významného vedca so slovenskými koreňmi nevedeli, môže to byť pre vás výzva, aby ste do svojho povedomia zahŕňali čoraz viac ľudí, ktorí reprezentujú našu domovinu vo svete aj roky po svojej smrti.