Ktorú firmu kúpiť a prečo?Ktorú firmu kúpiť a prečo?

V podnikaní si niektoré príležitosti vyžadujú, aby ste sa ich chytili čo najskôr. Na druhej strane sa zas podnikanie spája aj s administratívnymi postupmi a nekonečnou byrokraciou, čo je cítiť hlavne pri zakladaní novej firmy. To znamená, pri zápise takejto firmy do Obchodného registra (OR SR) a jej registrácii na daňový úrad. Zápis obchodnej spoločnosti do OR SR môže trvať aj mesiac a bude ho sprevádzať pravidelné behanie po úradoch.

Žena, dvere

V niektorých prípadoch sa tento fakt len ťažko akceptuje, a to z dôvodu časovej tiesne. V prípade začínajúcich podnikateľov však aj z dôvodu, že s podobnými postupmi nemajú skúsenosti a pri laickom zakladaní obchodnej spoločnosti by mohli natrafiť na množstvo komplikácií.

Vždy je tu ale aj iné riešenie a predaj spoločnosti sro, respektíve jej kúpa sa stáva najčastejšou voľbou. Dnes podnikatelia čoraz častejšie firmy kupujú, než by ich zakladali.

Aj v takomto prípade máte na výber niekoľko možností- spoločnosti s dlhodobou obchodnou históriou alebo naopak čerstvo založené ready – made s.r.o.

Otáznik, podnikateľ

Ready – made sú spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa založili len nedávno a vznikli preto, aby sa následne predali klientom. To znamená, že nejde o predaj nejakej neúspešnej firmy, ale naopak o predaj nového projektu, s ktorým sa ešte reálne nepodnikalo. Tým pádom je pri ich kúpe tiež minimálne riziko nevybavených pohľadávok a záväzkov z minulosti.

Firmy s obchodnou históriou sú na trhu už dlhší čas a tento fakt je zaznamenaný v Obchodnom registri, čím budia dobrý, profesionálny a vierohodný dojem na obchodných partnerov, ktorí si dokážu v OR SR zistiť, odkedy je táto firma na trhu. Čím podniká na trhu dlhšie, tým budí profesionálnejší dojem. Nevýhodou naopak je, že pri kúpe týchto firiem je vyššie riziko, že so sebou nesú zmienené záväzky a pohľadávky, ktoré by však pri kúpe od overenej spoločnosti mali byť už vopred odstránené.