Zrušenie spoločnostiZrušenie spoločnosti

Rozhodli ste sa ukončiť vaše oprávnenie podnikať z vám známych dôvodov? Zvážte ešte raz všetky vaše možnosti pred uskutočnením tak významného kroku na vašej životnej ceste. Vaša práca, či už je to podnikanie alebo iný druh zamestnania, by mala byť zdrojom vašej obživy a navyše by vám mala prinášať radosť a uspokojenie z jej vykonávania. Ak tomu tak nie je, alebo z iných pochopiteľných dôvodov, akými je cestovanie, ochorenie, odchod do dôchodku, sa nemôžete a nechcete vašim doterajším podnikateľským aktivitám venovať, rozhodnutie je jasné. Existujú dva spôsoby zrušenia spoločnosti. S likvidáciou, kedy dochádza k výmazu spoločnosti z Obchodného registra a následne daná spoločnosť prestáva oficiálne existovať a bez likvidácie.

ukončenie podnikania

Ako zrušiť spoločnosť bez likvidácie? Zrušenie spoločnosti bez likvidácie môže prebehnúť jedným z troch daných spôsobov. Ide o zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením spoločností. Každý spôsob sa vyznačuje určitými špecifickými znakmi. Na celý proces dozerá tím špecializovaných odborníkov pre danú oblasť, takže priebeh ako aj výsledok postupu je správny, legálny ako z účtovného, tak aj z právneho hľadiska. Vo všetkých prípadoch zrušenia spoločnosti bez likvidácie sa vyžaduje súhlas spoločníkov.

zatvorenie biznisu

Ďalším krokom je vytvorenie a podpísanie zmluvy o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti. Pri zlúčení a splynutí spoločností sa zanikajúca spoločnosť stáva súčasťou novovznikajúcej spoločnosti. Pri zániku spoločnosti dochádza k jej výmazu z Obchodného registra a k zápisu jej nástupnickej spoločnosti. Pri rozdelení spoločnosti prechádza imanie zanikajúcej spoločnosti na dve existujúce alebo novovzniknuté spoločnosti. Vyberte si advokátsku kanceláriu, ktorá vykoná požadované úkony za vás. Zanikajúca spoločnosť má právneho nástupcu a platí, že pri tomto https://www.csfd.cz/film/512741-dj-wich-v-tomto-svete-ft-moja-rec-jakub-dekan/komentare/ spôsobe zrušenia spoločnosti sa jej spoločníci stávajú spoločníkmi právneho nástupcu. Takáto spoločnosť nemá žiadny majetok a na právneho zástupcu prechádza aj imanie spoločnosti.